🗿 Artificial Intelligence 🏝️
N1PC Offline Collection
∞ Release 2023-11-28 ∞

🧲 Download files via magnet (31.9GB) 💾
💿 Download ISO via web (31.9GB) 💾

ENGLISH INFO

✔ Works out-of-the-box completely without Internet.

✔ Comes with uncensored state-of-the-art professional machine learning models, preinstalled and activated. More models can optionally be added manually.

✔ The power of commercial AIs are packed into this free and epic release, for the masses. Presented in a more human readable language.

✔ The software is of highest quality. Tweaked and tested in real-life to make sure that the products are fully functional.

✔ Images and texts you produce may be used both commercially and privately

✔ Really easy usage and clean interfaces: "Just type a sentence or feed the AI with an image and it will create mindblowing pictures from it!" "Just ask a question and the AI will give a deep answer!".

✔ Helpful and interesting documentation included.

✔ Super simple 1-click installation.

🦾 Check out a few examples generated by N1PC AI.

💬 Chat/Text generators
➔ FreedomGPT with Alpaca 7B
➔ GPT4All with Orca Mini 7B
➔ Faraday with Mistral OpenOrca 7B

🖼 Image generators
➔ Fooocus with Juggernaut XL 6.1
➔ Easy Diffusion with Stable Diffusion 1.5 & Realistic Vision 5.1

💻 System requirements: Minimum: PC Windows with 8 GB RAM and ~50 GB free disk space on C: drive (NTFS formatted), 80 GB during intallation. It is highly recommended to also have at least 4 GB VRAM (Nvidia GPU memory).

Note: The generated images are placed in your "Pictures" folder and C:\N1PC_AI\Images (hardlinked).

🌱 Compiled, hacked, rethought, tweaked and packed by John of PCFix.se. Enjoy!


SWEDISH INFO

PCFix.se bjuder här på ett hemmasnickrat paket med AI generatorer för Windows datorer. Datorn behöver vara utrustad med minst 8 GB RAM och har den dessutom ett Nvidia grafikkort med 4 GB VRAM eller mer så går det mycket mycket snabbare. Det behövs även 50 GB ledigt utrymme på hårddisken (ca 80 GB vid installation).

Resultaten är verkligen state-of-the-art, men bedöm själva! Här är några exempel som genererats med N1PC AI paket. Något av det finaste med just dessa program är att det räcker med att skriva en väldigt enkel beskrivning av vad du önskar generera, exempelvis "t-rex in jungle". Vi har valt ut och lagt in ocensurerade AI modeller för både för bild- och textgeneratorerna, vilket ger särskilt underhållande och informativa svar från AI chatbotarna. Prova gärna att fråga en så harmlös/enkel sak som "How to kill a pig" eller liknande i det numera välkända ChatGPT. De "officiella" kontrollerade modellerna brukar nämligen humorlöst hänvisa till att "det där är olagligt" eller "det är dåligt, kontakta dina myndigheter eller sjukvård om du har sådana tankar", etc så fort den får för sig att du t.ex. ska utföra någon illasinnad handling eller tycka illa om ett parti - och sådana svar vill de stora företagen dessutom att man ska betala för! Nej, från vårt paket får du ofiltrerade, opolitiska svar, även om de kanske inte är de bästa alltid. Vi anser att sunda människor klarar sig bättre utan doktrinerade och vinklade pekpinnar av sövda AIs.

Allt installeras med 1 enda klick och fungerar obegränsat helt utan Internet, vi har lagt ner mycket tid på att testa så sammansättningen är funktionell och av högsta kvalitet. Det går givetvis att ladda ner programmen separat från nätet på egen hand och brottas med installationer, AI modeller, inställningar, tillägg, mm, men här serveras allt förinställt och förberett i ett lyxigt paket. Vi har dammsugit nätet (github, civitai, huggingface, m.fl.) efter de mest funktionella AI programmen och modellerna, och kommit fram till att dessa är de som är mest lämpade. Tänk på att Engelska fungerar bäst i N1PC AI, även om en del chat-modeller förstår lite Svenska. Dina genererade bilder hamnar i datorns "Bilder" mapp. Mycket nöje och god produktion!

🧲 Ladda ner filerna via magnet (31.9GB) 💾
💿 Ladda ner ISO via web (31.9GB) 💾
❌ "Nej tack".