Walkout Tellia TV Play Plus Radio 2022

🍿 Obs! Ibland orsakar den inbyggda spelaren i Popcorn Time problem. Om du råkar ut för att bilden stannar eller hackar kan du prova att spela upp filmerna i en annan spelare, t.ex. VLC. Du ändrar detta genom att klicka på uppåtpilen till höger om "Se nu"-knappen.

SWEDISH TERMS OF CONDITIONS / VILLKOR
----------------------------------------------------------------

🤝🏽 Vänligen läs igenom informationen och godkänn villkoren för att ladda ner installationsfilen:

📜 Walkout Tellia TV Play Plus Radio 2022 är ett programpaket med gratis IPTV, Internetradio och TV/filmströmningar. Upphovsmän/kvinnor av programmen, programlistorna och strömningskällorna finns i programmens "About"-menyer. PCFix har gjort script och installationsprogram samt justerat, paketerat och sammanställt filerna. PCFix är inte knutna till programmens eller datafilernas skapare.

🗣 Datorprogrammen är på Engelska, men radiokanalerna och TV-programen kommer i flertalet språk. I vissa fall finns undertexter på olika språk.

🌱 Programmen är reklamfria (ingen adware/spyware), dock finns det många reklamfinansierade TV-program och radiokanaler inkluderade (precis som att det finns reklam på "vanlig" TV). I programmet Popcorn Time (TW) finns det även reklam för VPN-tjänster. Följande program ingår:
• IPTVnator v0.9.0
• VRadio v2.7.4.1
• Popcorn Time v0.4.7 (2 källor) + v6.1.0 (TW)

🔞 I IPTVnator finns några förinställda listor, varav ett par innehåller vuxet innehåll (+18). Dessa listor kan enkelt tas bort genom att klicka på soptunne-ikonen. Listorna uppdateras vid varje start av programmet för att hållas aktuella.

⚙️ Avinstallation av programpaketet med de tre programmen: Radera mappen "C:\Program Files\PCFix Walkout Tellia TV Play Plus Radio 2022" och länkarna på skrivbordet och i start-menyn.

⚖️ PCFix har inget ansvar över video- och ljudströmmarnas innehåll. Vi har endast integrerat öppna och lagliga källistor som finns tillgängliga på Internet. Samtliga program och listor är gratis att använda, vilket framgår av deras licenser.

🤝🏽 Genom att klicka på på länken nedan godkänner Ni villkoren och startar nerladdningen av installationsfilen.


ENGLISH TERMS OF CONDITIONS
----------------------------------------------------------------

📜 Walkout Tellia TV Play Plus Radio 2022 is a software package for Windows with free IPTV, Internet radio and TV / movie streaming. The authors of the programs, programlists and streaming sources can be found in the programs' "About" menus. PCFix has made the installer, scripts and adjusted, packaged and compiled the files. PCFix is ​​not affiliated with the creators of the programs or data files.

🗣 The programs are in English language, however, included radiostations and TV-shows are in several different languages, some including optional subtitles.

🌱 The programs are ad-free (no adware / spyware), however, there are many advertising-financed TV programs and radio channels included (with ads just like on "regular" TV channels). In Popcorn Time (TW), there is also advertising for VPN services. The following programs are included:
• IPTVnator v0.9.0
• VRadio v2.7.4.1
• Popcorn Time v0.4.7 (2 sources) + v6.1.0 (TW)

🔞 IPTVnator has a couple of lists integrated, some of them contains adult content (+18). If you want to remove those (or any other) lists, they can easily be deleted by clicking the trashcan icon next to the listname. Lists are updated every time the program starts, to keep it up-to-date.

⚙️ If you want to uninstall the program package with the three programs, simply delete the folder "C:\Program Files\PCFix Walkout Tellia TV Play Plus Radio 2022" and the links on the desktop and in the start menu.

⚖️ PCFix has no responsibility for the contents of the video- and audiostreams. We have solely integrated open and legal source lists available on the Internet. All programs and lists are free to use, as stated in their respective licenses.

🤝🏽 By clicking "Jag godkänner villkoren" you accept the terms & conditions and start the download of the setup file.


☑️ Jag godkänner villkoren och önskar ladda ner programmet via: 🔻Webben 🧲Magnetlänk
❌ Nej tack.