NoOne-PC v7.2 Uppdatering
🌱 NoOne-PC v7.1 Uppdatering till NoOne-PC v7.2 [2021-09-29]


📜 Uppdateringen gör följande ändringar:

📑 Installationsinstruktioner
0. Försäkra dig om att du har en dator formaterad med PCFix/NowhereElses NoOne-PC v7.1 formatering!
1. Ladda ner uppdateringen genom att godkänna villkoren.
2. Stäng samtliga pågående projekt, t.ex. dokument & kalkylblad. Avsluta alla program (inklusive qBittorrent, om det körs).
3. Öppna den nedladdade .7z-filen och klicka på "NoOne-PC v7.2 Uppdatering.exe". Klicka på "Acceptera" för att installera.
4. Uppdateringen sker automatiskt. Avvakta några minuter tills datorn startats om, sedan är det klart!
5. Använd programmet "Backup Start Menu Layout" för att återställa Start-menyn, vid behov.

🤝🏽 Användningsvillkor
PCFix tar inget ansvar för felaktig användning av denna uppdatering och/eller medföljande programvara.

⚠️ Obs! Använd endast denna uppdatering på datorer sålda eller formaterade av PCFix!

☑️ Jag godkänner villkoren.
❌ Nej tack, jag vill inte ladda ner uppdateringen.