🗿 Artificial Intelligence 🏝️
N1PC Offline Collection
∞ Release 2024-02-14 ∞

🧲 Download files via magnet (37.7 GB) 💾 (←Recommended!)
💿 Download ISO via web (37.7 GB) 💾
MD5: 35ED818AC142E73FD5BBB9C320F6B313


ENGLISH INFO

✔ Works out-of-the-box completely independent of Internet. No additional software installations or downloads needed.

✔ Comes with uncensored state-of-the-art professional AI models, trained on billions of authentic images and texts.

✔ All programs are open source and free to use forever. No adware. No spying. No watermarks. No crap!

✔ Everything is ready to use directly after installation. Fiddling with settings are not required.

✔ These AIs have similar capacity and power as the "big tech" commercial AIs, in some aspects even better since they are unlimited. For the truth, for the masses.

✔ The included programs are tested in real-life to make sure that the products are fully functional and of highest quality.

✔ Images and texts you produce may be used both commercially and privately.

✔ Really easy usage and clean interfaces: "Just type a sentence or feed the AI with an image and it will create truly amazing pictures from it!", "Just ask a question and the AI will give bottomless deep answers!". 9/10 ✰✰✰✰✰

✔ Helpful and interesting documentation included.

✔ The software is carefully repacked and tweaked with custom scripts by PCFix.se. Included AI models are preinstalled to ensure optimal flow and usage. More AI models can optionally be added manually.

✔ Reasonable hardware requirements; Everything runs on most modern PCs with Windows OS. 8 GB RAM and a Nvidia graphics card with 6 GB VRAM (GPU memory), or better is recommended.

✔ Super simple 1-click installation.

🦾 Scroll down to check out our examples generated by N1PC AI.

💬 Chat/Text generators
➔ FreedomGPT with Alpaca 7B
➔ GPT4All with Orca Mini 7B

📸 Image generators
➔ Fooocus with JuggernautXLRD 8, RealVisXL Turbo 3 & VegaRT
➔ Easy Diffusion with Stable Diffusion 1.5 & Realistic Vision 5.1

💻 System requirements: Minimum: PC Windows with 8 GB RAM and ~90 GB free disk space on C: drive (NTFS formatted) for installation, release uses ~52 GB after installation (can optionally be compressed to ~46 GB with included script). It is highly recommended to also have at least 4 GB VRAM (Nvidia GPU memory).

Note: The generated images are placed in your "Pictures" folder and C:\N1PC_AI\Images (hardlinked).

🌱 Compiled, rethought, tweaked, hacked and packed by John of PCFix.se. Enjoy!


SWEDISH INFO

PCFix.se bjuder här på ett hemmasnickrat paket med AI generatorer för Windows datorer. Datorn behöver vara utrustad med minst 8 GB RAM och har den dessutom ett Nvidia grafikkort med 4 GB VRAM eller mer så går det mycket mycket snabbare att göra bilder. Det behövs även 52 GB ledigt utrymme på hårddisken (ca 90 GB vid installation).

Resultaten är verkligen state-of-the-art, men bedöm själva! Scrolla ner för att se några exempel vi gjort med N1PC AI paketet. Något av det finaste med just dessa program är att det räcker med att skriva en väldigt enkel beskrivning av vad du önskar generera, exempelvis "t-rex in jungle". Vi har valt ut och lagt in ocensurerade AI modeller för både för bild- och textgeneratorerna, vilket ger särskilt underhållande och informativa svar från AI chatbotarna. Prova gärna att fråga en så enkel sak som "How to kill a pig" eller liknande i det numera välkända ChatGPT. De kommersiellt kontrollerade modellerna brukar nämligen humorlöst hänvisa till att "det där är olagligt" eller "det är dåligt, kontakta dina myndigheter eller sjukvård om du har sådana tankar", etc så fort den får för sig att du t.ex. ska utföra någon illasinnad handling eller har en obekväm politisk fråga - och sådana svar vill de stora företagen dessutom att man ska betala för! Nej, från vårt paket får du ofiltrerade, opolitiska svar, även om de kanske inte är de bästa alltid. Vi anser att sunda människor klarar sig bättre utan doktrinerade och vinklade pekpinnar av sövda AIs.

Allt installeras med 1 enda klick och fungerar obegränsat helt utan Internet, vi har lagt ner mycket tid på att testa så sammansättningen är funktionell och av högsta kvalitet. Det går givetvis att ladda ner programmen separat från nätet på egen hand och brottas med installationer, AI modeller, inställningar, tillägg, mm, men här serveras allt förinställt och förberett i ett lyxigt paket. Vi har dammsugit nätet (github, civitai, huggingface, m.fl.) efter de mest funktionella AI programmen och modellerna, och kommit fram till att dessa är de som är mest lämpade. Tänk på att Engelska fungerar bäst i N1PC AI, även om en del chat-modeller förstår lite Svenska. Dina genererade bilder hamnar i datorns "Bilder" mapp. Mycket nöje och god produktion!

🧲 Ladda ner via magnet (37.7 GB) 💾
💿 Ladda ner ISO via web (37.7 GB) 💾
❌ "Nej tack".All images below are generated using the customized Fooocus app from our N1PC AI pack.
Nothing in these images are real. Persons, animals, places and objects, etc. are just art.


You can use simple words or meanings to describe what shall be drawn.The AI chatbots are as uncensored as it gets. Screenshots below are from the GPT4All version included in our independent and free N1PC AI Offline Collection ⭳🧲.
🧲 Download files via magnet (Recommended!) 💾
💿 Download release as ISO via web 💾

ISO MD5: 35ED818AC142E73FD5BBB9C320F6B313